O nás

Obecní knihovna poskytuje své služby čtenářům všech věkových kategorií. Součástí knihovny je i studijní koutek a internetový koutek pro veřejnost. Jsou zde zdarma k dispozici 2 počítače s připojením na internet, Wi-fi, programy Word, Excel, meziknihovní výpůjční služba.

Do knihovny je možnost bezbariérového přístupu.

Velká pozornost je věnována nákupu knihovního fondu, do kterého je z rozpočtu obce každoročně investována nemalá finanční částka. Knihy jsou nakupovány na přání čtenářů. Nakupovány jsou především novinky oblíbených autorů. Najdete zde detektivky, romány českých i zahraničních spisovatelů, historické romány, pohádky pro děti.

Čtenářům nabízíme nové knihy i díky propracovanému systému cirkulace knih s regionální knihovnou ve Frýdku-Místku, který se 2-3 ročně obnovuje. Čtenář si může jakoukoliv požadovanou knihu objednat a ta se ji v rámci meziknihovní výpůjčky pokusí zajistit u jiné knihovny.

Obecní knihovna spolupracuje rovněž se Základní a Mateřskou školou, děti jsou v knihovně vždy vítány.

Každý čtenář je v naší knihovně vítaný, a je tázán, o co se zajímá, co potřebuje, a jak je možné mu pomoci. Při odchodu má pak čtenář z návštěvy knihovny dobrý pocit, a knihovnice má pak dobrý pocit ze spokojenosti čtenáře a tak se oba těší na další návštěvu.