Ceník

Registrační poplatek
dospělí                          50,- Kč/rok
děti do 14 let                 20,- Kč/rok
jednorázový poplatek    10,- Kč

Používání výpočetní techniky:
užívání internetu             zdarma

Tisk z internetu:
černobílý jednostranný   2,- Kč
černobílý oboustranný    4,- Kč
barevný jednostranný   10,- Kč
barevný oboustranný    15,- Kč